O nas

Informacje o dotacjach do wymiany pieców znajdziesz w zakładce Programy dopłat do termomodernizacji po prawej stronie strony.

Najnowsze informacje znajdziesz w aktualnościach!

Mysłowicki Alarm Smogowy to ruch społeczny skupiający mieszkańców zatroskanych złą jakością powietrza. Działamy na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jesteśmy organizacją nieformalną i ponadpartyjną. Współpracujemy z samorządem, organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi oraz każdym, komy zależy na czystym powietrzu i zdrowiu mieszkańców. To co robimy, robimy społecznie. Nie otrzymujemy za to żadnego wynagrodzenia. Poświęcamy czas i własne pieniądze abyśmy wszyscy mogli żyć w normalnym mieście. Żeby nikt nie zmuszał nas do duszenia się w dymie z jego komina. Jesteśmy otwarci na każde wsparcie. Jeśli też chcesz coś w tej sprawie zrobić w swojej okolicy zgłoś się do nas. Pracy jest bardzo dużo. Wierzymy że wspólnie możemy przeprowadzić zmianę na lepsze!

Bieżące informacje publikowane są w artykułach na tej stronie oraz na naszym profilu Facebookowym.

Przeczytaj i wykonaj choć jedno działanie! Możesz tym wiele zmienić!

Mysłowicki Alarm Smogowy działa od 10 stycznia 2017 r.

Od początku naszej działalności jesteśmy zrzeszeni w Polskim Alarmie Smogowym.   Na dzień dzisiejszy (10.2019) PAS skupia 41 lokalnych alarmów smogowych. Głównym celem PAS  jest doprowadzenie jakości powietrza do stanu, który nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców. Działania PAS koncentrują się przede wszystkim na spełnieniu następujących postulatów:

1. Niezwłoczne wprowadzenie obowiązujących na terenie całego kraju norm jakości dla paliw stałych (w tym węgla) sprzedawanych w sektorze komunalno­bytowym;

2. Jak najszybsze wprowadzenie standardów emisyjnych dla nowych kotłów sprzedawanych na polskim rynku;

3. Wprowadzenie regulacji umożliwiających samorządom określanie obszarowych wymagań emisyjnych wobec instalacji spalania paliw stałych, w tym domowych urządzeń grzewczych, takich jak kotły i kominki;

4. Wprowadzenie regulacji umożliwiających ograniczenie ruchu samochodowego w miastach (np. strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej, opłaty kongestyjne);

5. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z sektora przemysłu i energetyki;

6. Wdrażanie rozwiązań systemowych upowszechniających źródła ciepła nie wywołujące zanieczyszczenia powietrza, w tym wykorzystywanie najlepszych dostępnych technologii służących ogrzewaniu budynków;

7. Uruchomienie programów wsparcia efektywności energetycznej w budynkach jako metody ograniczenia niskiej emisji; 8. Upowszechnienie wiedzy w zakresie zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencji zdrowotnych;

9. Wprowadzenie w życie skutecznego systemu kontroli instalacji, w których następuje proces spalania paliw stałych;

10. Poprawa dostępu do informacji o zanieczyszczeniu powietrza;

11. Ustanowienie wspólnych europejskich poziomów alarmowania i informowania o zagrożeniu.