O nas

Informacje o dotacjach do wymiany pieców znajdziesz w zakładce Programy dopłat do termomodernizacji po prawej stronie strony.

Mysłowicki Alarm Smogowy to ruch społeczny skupiający mieszkańców zatroskanych złą jakością powietrza. Działamy na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jesteśmy organizacją nieformalną i ponadpartyjną. Współpracujemy z samorządem, organizacjami pozarządowymi, środowiskami naukowymi oraz każdym, komy zależy na czystym powietrzu i zdrowiu mieszkańców. To co robimy, robimy społecznie. Nie otrzymujemy za to żadnego wynagrodzenia. Poświęcamy czas i własne pieniądze abyśmy wszyscy mogli żyć w normalnym mieście. Żeby nikt nie zmuszał nas do duszenia się w dymie z jego komina. Jesteśmy otwarci na każde wsparcie. Jeśli też chcesz coś w tej sprawie zrobić w swojej okolicy zgłoś się do nas. Pracy jest bardzo dużo. Wierzymy że wspólnie możemy przeprowadzić zmianę na lepsze!

Bieżące informacje publikowane są w artykułach na tej stronie oraz na naszym profilu Facebookowym.

Przeczytaj i wykonaj choć jedno działanie! Możesz tym wiele zmienić!

Mysłowicki Alarm Smogowy działa od 10 stycznia 2017 r.

Od początku naszej działalności jesteśmy zrzeszeni w Polskim Alarmie Smogowym.   Na dzień dzisiejszy (10.2019) PAS skupia 41 lokalnych alarmów smogowych. Głównym celem PAS  jest doprowadzenie jakości powietrza do stanu, który nie zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców. Działania PAS koncentrują się przede wszystkim na spełnieniu następujących postulatów:

1. Niezwłoczne wprowadzenie obowiązujących na terenie całego kraju norm jakości dla paliw stałych (w tym węgla) sprzedawanych w sektorze komunalno­bytowym;

2. Jak najszybsze wprowadzenie standardów emisyjnych dla nowych kotłów sprzedawanych na polskim rynku;

3. Wprowadzenie regulacji umożliwiających samorządom określanie obszarowych wymagań emisyjnych wobec instalacji spalania paliw stałych, w tym domowych urządzeń grzewczych, takich jak kotły i kominki;

4. Wprowadzenie regulacji umożliwiających ograniczenie ruchu samochodowego w miastach (np. strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej, opłaty kongestyjne);

5. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzących z sektora przemysłu i energetyki;

6. Wdrażanie rozwiązań systemowych upowszechniających źródła ciepła nie wywołujące zanieczyszczenia powietrza, w tym wykorzystywanie najlepszych dostępnych technologii służących ogrzewaniu budynków;

7. Uruchomienie programów wsparcia efektywności energetycznej w budynkach jako metody ograniczenia niskiej emisji; 8. Upowszechnienie wiedzy w zakresie zanieczyszczenia powietrza i jego konsekwencji zdrowotnych;

9. Wprowadzenie w życie skutecznego systemu kontroli instalacji, w których następuje proces spalania paliw stałych;

10. Poprawa dostępu do informacji o zanieczyszczeniu powietrza;

11. Ustanowienie wspólnych europejskich poziomów alarmowania i informowania o zagrożeniu.

Dodaj komentarz