Gaz jest droższy niż węgiel. To obecnie nieprawda. Sprawdź sam.

Czy koszty ogrzewania domu gazem są wyższe od tych, które powstają przy ogrzewaniu węglem? A jak z emisją zanieczyszczeń? Na czym opierać decyzję o zakupie kotła gazowego? Te i inne zagadnienia wyjaśnia dr inż. Michał Chabiński z Politechniki Śląskiej, wypowiadają się także sami użytkownicy tych rozwiązań i eksperci.

Gaz przez ostatnie 6 lat staniał nominalnie o jakieś 15%, węgiel w tym czasie zdrożał dwukrotnie. Urządzenia do spalania gazu osiągają sprawności przekraczające 100%, tymczasem przewymiarowany kocioł węglowy spala węgiel ze sprawnością ok. 50%. Nietrudno policzyć że energia z węgla jest nie tylko brudna ale też droższa.

Dom bez rachunków za prąd i ogrzewanie… na zawsze.. Brzmi niewiarygodnie, ale to technologia która już jest dostępna i tańsza niż węgiel. Oglądnij.

Konferencja prasowa kampanii informacyjnej „Dom bez rachunków„. Konferencja odbyła się w 12 czerwca 2019 r. w Centrum Prasowym PAP. Oprócz organizatorów, w tym Pawła Lachmana, prezesa Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), a zarazem przedstawiciela Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), wzięli w nim udział Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. Programu Czyste Powietrze, oraz prof. Konrad Raczkowski – wiceprezes Banku Ochrony Środowiska. Podczas spotkania przedstawiono założenia i cele kampanii, a także nowy, preferencyjny instrument finansowy dla inwestorów zainteresowanych budownictwem plus energetycznym. Z założenia „Dom bez rachunków” ma być nie tylko dostępny finansowo na etapie realizacji dla większości inwestorów, ale – zgodnie z nazwą – ma nie generować podczas eksploatacji rachunków za energię przeznaczoną na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, chłodzenie budynku i zużycie w nim energii elektrycznej (za wyjątkiem znikomych opłat stałych). Więcej informacji na temat kampanii „Dom bez rachunków” znajduje się na stronie internetowej: www.dombezrachunkow.com.

Prawne instrumenty ochrony powietrza

Prawne instrumenty ochrony powietrza – monografia

Publikacja ta jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji „Prawne instrumenty ochrony powietrza”, która odbyła się w dniu 20 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wy darzenie to zorganizowały Koła Naukowe: Prawa Ochrony Środowiska oraz Prawa Medycznego WPiA UŚ oraz Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska WPiA UŚ. Celem konferencji było zwrócenie uwagi na problemy w stosowaniu przepisów dotyczących ochrony powietrza przy uwzględnieniu stanowiących tło tych regulacji konkretnych wymogów technologii i ochrony środowiska. Zorganizowanie opisywanego wydarzenia było wynikiem dostrzeżenia żywotności
wskazanej materii. Był to także wyraz uznania dla ogromnej i wciąż rosnącej praktycznej roli regulacji odnośnie do ochrony powietrza.