Prawne instrumenty ochrony powietrza

Prawne instrumenty ochrony powietrza – monografia

Publikacja ta jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji „Prawne instrumenty ochrony powietrza”, która odbyła się w dniu 20 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wy darzenie to zorganizowały Koła Naukowe: Prawa Ochrony Środowiska oraz Prawa Medycznego WPiA UŚ oraz Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska WPiA UŚ. Celem konferencji było zwrócenie uwagi na problemy w stosowaniu przepisów dotyczących ochrony powietrza przy uwzględnieniu stanowiących tło tych regulacji konkretnych wymogów technologii i ochrony środowiska. Zorganizowanie opisywanego wydarzenia było wynikiem dostrzeżenia żywotności
wskazanej materii. Był to także wyraz uznania dla ogromnej i wciąż rosnącej praktycznej roli regulacji odnośnie do ochrony powietrza.

Autor: admin

Mysłowicki Alarm Smogowy - Razem o czyste powietrze!

Dodaj komentarz