Spotkanie Zespołu ds. powietrza 5 sierpnia 2019. Pytania i odpowiedzi.

Zagadnienia na spotkania Zespołu ds. Czystego Powietrza z 5 sierpnia 2019 r. wraz z odpowiedziami

5 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. czystego powietrza. Zespół został sformalizowany zarządzeniem Prezydenta nr 193/19.
Przewodniczącym Zespołu został Pan Bogdan Sablik. Poniżej przedstawiamy zagadnienia jakie zaproponowaliśmy na to spotkanie i odpowiedzi Pana Przewodniczącego. Termin kolejnego spotkania ustalono na 7 października godz. 17:00.

1. Jakie działania w zakresie informowania mieszkańców o uchwale antysmogowej zamierza podjąć miasto w tym roku?

Miasto Mysłowice na przełomie września i października będzie organizatorem spotkania informacyjnego dla mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego / Wydział Ochrony Środowiska/.Planowane tematy podczas spotkania to:

– walka ze smogiem-sukcesy i wyzwania,

– jak wygląda kontrola z zakresu uchwały antysmogowej i jak się do niej przygotować?

– możliwości uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła, omówienie programu „Czyste powietrze” oraz innych możliwych form wsparcia,

– sposoby spalania węgla a poprawa jakości powietrza.

W grudniu 2019 r. planujemy zorganizować miejską konferencję dot.niskiej emisji i związanych z nią zagrożeń.

Tematy konferencji w przygotowaniu.

2. Jakie działania w zakresie wsparcia mieszkańców w pozyskaniu dotacji z Czystego powietrza zamierza podjąć miasto?

Miasto podjęło działania w celu przekazania jak najszerszej informacji dot. programu „Czyste powietrze” i prowadziło punkt konsultacyjny dla mieszkańców w Urzędzie Miasta. Mieszkańcy mogli uzyskać pełną informację na temat możliwości otrzymania dofinasowania z tego programu. W związku z bardzo małym zainteresowaniem, punkt aktualnie nie prowadzi dyżurów. Mieszkańcy w sposób ciągły mogą w tym zakresie uzyskać informację u pracowników Wydziału ochrony Środowiska.

3. 15 kwietnia odbyło się spotkanie w UM z mieszkańcami ws. programu CzP. Wystąpienie doradcy z WFOŚiGW Łukasza Baliona miało być nagrane i udostępnione w internecie. Czy były w mediach miejskich jakieś informacje na ten temat?  Ilu mieszkańców przyszło na to spotkanie i gdzie jest nagranie oraz dlaczego nie jest rozpowszechniane?

W spotkaniu z doradcą energetycznym Panem Łukaszem Balionem z WFOŚiGW w Katowicach uczestniczyło 15 osób.Podczas spotkania zostały przedstawione zasady przyznawania dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”. Niestety w związku z problemami technicznymi wynikłymi poza możliwościami organizacyjnymi Wydziału Ochrony Środowiska, nie było możliwe utrwalenie tego spotkania na nagraniu a co za tym idzie jego publikacji w mediach.

4. Co z działaniem „List od Prezydenta”? Proszę o udostępnienie treści listu oraz informacji do ilu osób i w jakich terminach był lub będzie wysłany. Jaki jest harmonogram tego działania?

List do Prezydenta zostanie wysłany po otrzymaniu listy adresatów od Straży Miejskiej, do których ma zostać skierowany.

5. 15 marca odbyło się spotkanie z Dyrektorami Szkół  ws. programu edukacyjnego dla szkół. Po spotkaniu odzew był niewielki, tylko 5 szkół odebrało materiały ode mnie. Materiały są u mnie dostępne bez ograniczeń i proszę o zachęcenie szkół do tego aby w jesieni przeprowadzili lekcje.

Szkoły które odebrały materiały:

SP 3 Janów
SP 11 Larysz
ZSP 1 Brzęczkowice
SP 2 Centrum
Szkoła sportowa Piasek

W związku z nieodebraniem materiałów edukacyjnych przez szkoły mysłowickie Kancelaria Prezydenta z początkiem września zobowiąże Wydział Edukacji do poinformowania pozostałych placówek o konieczności odbioru materiałów celem przeprowadzenia dodatkowych lekcji i pogadanek w tym zakresie.

6. Nawiązując do przedwyborczych deklaracji Pana Prezydenta ( w załączeniu) proszę o informację:

– kiedy startujemy ze wspólną akcją Mysłowice bez smogu do której został zaproszony Mysłowicki Alarm Smogowy,

– kiedy startuje szeroka akcja społeczna i edukacyjna,

– kiedy startuje inwentaryzacja źródeł ciepła,

Kancelaria Prezydenta Miasta planuje rozpoczęcie akcji na przełomie września/października. Z uwagi na inne akcje i działania promocyjne w chwili obecnej nie są znane szczegóły akcji „Mysłowice bez smogu”. Planuje się szeroką akcję promocyjno-informacyjną w naszych mediach tj. prasie i telewizji internetowej itvm.pl.

7. Problem kotłowni w miejskich budynkach i spółkach. Uważamy, że Miasto w pierwszej kolejności powinno pozbyć się kopciuchów ze swoich budynków i spółek. Nie wiemy ile ich jest. Proszę o przygotowanie informacji ile jest takich kotłowni i jakie są plany ich likwidacji/modernizacji.

Aktualnie miasto posiada w swoich zasobach / budynkach użyteczności publicznej/  jeszcze dwie kotłownie opalane paliwem stałym. Budynek przy ul.Reja 28, aktualnie trwają prace projektowe dot. modernizacji kotłowni i przejście na opalanie gazem. Zakończenie inwestycji  planowane jest w roku 2020. Budynek MOK-u przy ul. Wybickiego /Morgi/ planowana modernizacja jest w tym roku.

Aktualnie realizowane są 3 inwestycje termomodernizacji, na które pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków zewnętrznych:

Przedszkole nr 15

  • elementy docieplenia budynku
  • wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
  • modernizacja kotłowni węglowej – wymiana na kocioł nowszej generacji, montaż kolektorów słonecznych

Przedszkole nr 16

  • docieplenie budynku, wymiana okien
  • wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

CKZiU Wesoła

  • pełne docieplenie
  • modernizacja wymiennikowni CO i CU na nowoczesny układ
  • elementy termomodernizacyjne
  • nowoczesna kotłownia gazowa kondensacyjna

Planowane jest pozyskanie dofinansowania na termomodernizacje Domu Dziecka przy ul.Żeromskiego.

Jednocześnie podpisano umowę na przebudowę MOK przy ul. Janowskiej na potrzeby Przedszkola nr 9. W ramach umowy ma zostać wykonana kompletna wymiana wszystkich instalacji w tym centralnego ogrzewania. Dodatkowo jest przygotowany projekt na modernizację siedziby MOK na Morgach, w ramach którego prawdopodobnie ma zostać wymienione ogrzewanie węglowe na instalację gazową.

8. Straż miejska przeprowadzając kontrole powinna między innymi kontrolować certyfikat jakości węgla. W przypadku gdy podczas kontroli poweźmie informację, ze sprzedawca takiego certyfikatu nie wydał powinna być zawiadomiona Inspekcja Handlowa. Prosimy o informację, czy te procedury są stosowane, czy PIH jest zawiadamiana w takim przypadku?

Straż Miejska przeprowadzając kontrole pieców nie może kontrolować certyfikatu jakości węgla – do tej pory nie zostało to usankcjonowane. To kupujący może żądać od sprzedawcy takiego certyfikatu, a jeżeli go nie otrzyma wówczas może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Handlowej.

Od ubiegłego sezonu grzewczego Straż Miejska zaczęła przeprowadzać tego typu kontrole jakości pieców. Pierwsza wymiana pieców, które zostały wyznaczone ma odbyć się w 2022 roku.

Autor: admin

Mysłowicki Alarm Smogowy - Razem o czyste powietrze!

Dodaj komentarz