Spotkanie z Radą Dzielnicy Morgi

Morgi to kolejna dzielnica, gdzie Rada Dzielnicy chce walczyć ze smogiem. Na spotkanie Rady które odbyło się 5 listopada 2019 został zaproszony Mysłowicki Alarm Smogowy oraz Straż Miejska. Długa dyskusja zakończyła się deklaracją zaangażowania Rady w działania Społecznego Zespołu ds. czystego powietrza powołanego przez Prezydenta, utworzenia dzielnicowego punktu wsparcia mieszkańców w pozyskiwaniu dopłat oraz utworzenia mapy najbardziej uciążliwych adresów.

Rada Dzielnicy Morgi uważa problem złej jakości powietrza za jeden z najważniejszych w swojej dzielnicy. Na Morgach występuje niemal wyłącznie zabudowa jednorodzinna. Ta bardzo atrakcyjnie zlokalizowana willowa dzielnica jest niestety osnuta dymem przez 9 miesięcy w roku. W ostatnich latach powstało tam bardzo wiele nowych domów, co dodatkowo pogorszyło jakość powietrza, gdyż nie wszyscy zdecydowali się na ekologiczne źródła ciepła. Skutkuje to tym, że w dzielnicy w smogowe dni nie da się żyć. Dodatkowym problemem był budynek domu kultury który wyjątkowo smrodził – na szczęście już rozwiązany. 

Na spotkaniu obecna była również Pani Beata Kostrzewa – kierownik  Referatu Patrolowo-Interwencyjnego oraz Referatu Profilaktyki i Ochrony Środowiska Straży Miejskiej w Mysłowicach. Pani Kierownik omówiła możliwe działania Straży oraz zadeklarowała wsparcie nie tylko w zakresie kontroli i karania nieprawidłowości, ale także w działaniach edukacyjnych i informacyjnych.

 Jerzy Bryk, lider Mysłowickiego Alarmu Smogowego  w swojej prezentacji omówił problem smogu oraz nakreślił możliwe działania aby tę sytuację poprawić. Mysłowicki Alarm Smogowy przekazał także Radzie dzielnicy materiały informacyjne (ulotki) do rozdania mieszkańcom dzielnicy.

Jako Mysłowicki Alarm Smogowy gratulujemy mieszkańcom tak aktywnej i świadomej Rady Dzielnicy. Członkowie Rady zadeklarowali, że w ramach dyżurów będą udzielać mieszkańcom wsparcia w pozyskiwaniu dofinansowania  i pomagać w wypełnianiu wniosków. Działania Miasta uważają za absolutnie niewystarczające, dlatego zaangażują się w działania Zespołu ds. powietrza i zieleni (powołanego zarządzeniem Prezydenta nr 193) aby zmotywować władze miasta do działania. Dodatkowo aby szybko poprawić jakość powietrza i zdyscyplinować niektórych mieszkańców utworzona zostanie mapa nieruchomości które szczególnie trują okolicę. Pani Beata Kostrzewa zadeklarowała, że Straż Miejska nie tylko dokładnie skontroluje te nieruchomości pod kątem zgodności z przepisami uchwały antysmogowej i ustawy o ochronie środowiska, ale też odpowiednio pouczy mieszkańców i zachęci do skorzystania z dopłat i zmiany ogrzewania.

Jerzy Bryk

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 72711186_552475342182363_5831796423749795840_n.jpg

Autor: admin

Mysłowicki Alarm Smogowy - Razem o czyste powietrze!

Dodaj komentarz