Spotkanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego

W dniu 15.07.2021 r. odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Śląskiego z przedstawicielami Polskiego Alarmu Smogowego reprezentującymi alarmy smogowe z woj. śląskiego. Mysłowicki Alarm Smogowy reprezentował Jerzy Bryk.

Spotkanie miało na celu omówienie aktualnej sytuacji związanej z realizacją śląskiej uchwały antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza dla woj. śląskiego🌬.✅Przedstawiciele strony społecznej przedstawili swoje obawy dotyczące niskiej świadomości społecznej obowiązujących od 4 lat przepisów, także wśród przedstawicieli samorządów gminnych. ✅Podjęli również temat spekulacji o przesunięciu terminów wymiany kotłów zapisanych w uchwale z uwagi na spodziewany duży odsetek osób które nie zdążą się dostosować, a także wyrazili swoje oczekiwania co do działań Urzędu Marszałkowskiego w zakresie poprawy tej sytuacji.✅Pan marszałek Jakub Chełstowski zapewnił, że realizacja przyjętej strategii rozwoju woj. śląskiego „Zielone Śląskie”☘️🏢🌳 jest absolutnym priorytetem, a czyste powietrze jest głównym elementem tej strategii. Marszałek również zdecydowanie odniósł się do tematu „rozmiękczania” uchwały antysmogowej. Zapewnił, że nie ma o tym mowy. ⚠️✅W jego ocenie uchwała powinna zostać zaostrzona, a każdy kto zatruwa powietrze powinien podlegać pod te same przepisy kodeksu karnego pod które podlegają ci co zanieczyszczają wodę czy glebę. ” Czyste powietrze to kwestia zdrowia nas, jako społeczeństwa. Mamy podgląd do szpitali woj. śląskiego i wiemy co się dzieje. Młodzi ludzie chorują na różne choroby cywilizacyjne, astmę, udary…” powiedział.🏥🩺❤️

Duża część dyskusji dotyczyła roli samorządów. Pan Marszałek stwierdził, że „potrzebne są samorządy które będą zielonymi liderami”. Przedstawił wyniki ankiety dotyczącej uchwały antysmogowej przeprowadzonej wśród samorządów pod koniec 2020 r. Na 182 gminy odpowiedziało 118, z tego tylko 7 wypowiedziało się za wydłużeniem terminów wynikających z przepisów.✅Prezydent Miasta Mysłowice odpowiedział, że widzi potrzebę zmiany uchwały antysmogowej, jednak doprecyzował jedynie, że nie chodzi o zmianę rodzaju stosowanych instalacji do spalania paliw stałych ani też rodzaju stosowanych paliw🔥🏠. Nie wnioskował także o wydłużenie terminów na wymianę kotłów. Ponadto oświadczył, że gmina nie posiada aktualnych danych o stosowanych przez mieszkańców sposobach ogrzewania budynków oraz rodzajach używanych paliw co nie przeszkadzało wskazać, że szacunkowa liczba instalacji do spalania paliw stałych które należy wymienić zgodnie z terminami podanymi w uchwale antysmogowej wynosi 1200, a kwota potrzebna na ich wymianę wynosi około 12 mln zł.

✅Na spotkaniu poruszono także temat przystąpienia woj. śląskiego oraz 80 gmin z woj. śląskiego do projektu zintegrowanego LIFE🍃. Niestety wśród tych gmin nie ma Mysłowic, choć korzyści dla mieszkańców z uczestnictwa wydają się ogromne. Z uzyskanych informacji do udziału zaproszono wszystkie gminy woj. śląskiego, dlatego zapytamy o to mysłowicki urząd.

✅Ponad dwugodzinne spotkanie zakończono deklaracją stałej współpracy ze stroną społeczną reprezentowaną przez Alarmy Smogowe woj. śląskiego💪. Następne spotkanie zaplanowano na połowę września br.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Województwo ŚlÄskie Województwo Śląskie przystępuje do ewaluacji wdrażania uchwały antysmogowej #ZieloneŚląskie Uchwała antysmogowa dla woj. śląskiego powinna być zaostrzona!”

Autor: admin

Mysłowicki Alarm Smogowy - Razem o czyste powietrze!

Dodaj komentarz