Podsumowanie sukcesów w realizacji programu Czyste powietrze.

 Od listopada 2019 roku mieszkańcy Mysłowic korzystają z gminnego punktu rządowego programu dopłat „Czyste powietrze”.

Prezydent Miasta Mysłowice zawarł stosowne porozumienie i otworzył gminny punkt wsparcia, jako jeden z pierwszych w Polsce.

W przedwyborczych deklaracjach Pan Prezydent informował mieszkańców, że „zaangażowanie się w program Czyste powietrze będzie kluczowe” do zapewnienia mieszkańcom wsparcia. Jednak, aby faktycznie rozwiązać problem należy jeszcze aktywnie wspierać mieszkańców do skorzystania z oferowanych udogodnień. To również deklarował kandydat na Prezydenta Miasta Mysłowice Pan Dariusz Wójtowicz mówiąc: „naszym zadaniem powinno być szerokie wsparcie w pozyskiwaniu dotacji”.

Jedynym miernikiem skuteczności inicjatyw jest liczba złożonych wniosków do programu. WFOŚiGW z naszej inicjatywy tj. Polskiego Alarmu Smogowego opracował ranking gmin (dostępny na stronie czystepowietrze.gov.pl).

Mysłowice znajdują się w tym rankingu na 114 miejsce w Polsce.

Na dzień dzisiejszy do programu przystąpiło 1893 gminy (na 2477). Pozycja mogłaby zatem wydawać się całkiem niezła, jednak wynika ona bardziej ze słabości innych niż sukcesów mysłowickiej administracji.

Biorąc pod uwagę, że program Czyste powietrze był w kampanii wyborczej absolutnym priorytetem Pana Dariusza Wójtowicza w momencie, gdy walczył o nasze głosy, to oczekiwania mieszkańców mogą być większe.Przyjecie ok. 113 wniosków złożonych w pierwszym półroczu 2021 r w gminnym punkcie to niewiele w odniesieniu do ogólnej liczby kotłów do wymiany, których jest w Mysłowicach kilka tysięcy. 

Jak podaje ranking w liczbie złożonych wniosków zdecydowanie wyprzedzają nas nasi sąsiedzi, np. Jaworzno jest na 50 pozycji, Chełmek na 23, Żory na 16 a Bieruń na 1 (!).

Czołowe pozycje w rankingu zajmują gminy z powiatu wodzisławskiego i rybnickiego. Nasi sąsiedzi są w ogonie peletonu. Sosnowiec zajmuje się na 505 miejscu, Tychy 851 a Katowice 1367.

Omawiany ranking dotyczy I kwartału 2021 r. Kolejny ranking obejmujący II kwartał jest już brany pod uwagę przy udzielaniu bonusów dla najaktywniejszych gmin. Zostanie opublikowany z początkiem września.

Jak podaje NFOŚiGW na bonusy dla najaktywniejszych gmin przeznaczy 16 mln zł. Premiowana będzie aktywność od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 r.

Zatem Panie Prezydencie – dla dobra mieszkańców, wobec których wyborczo złożył Pan zobowiązanie dbania o czyste powietrze, jak i ich bezpieczeństwo zdrowotne – niech Pan weźmie sobie do serca memiczne hasło „stop talking, start doing, do your best” . Pan i mieszkańcy Mysłowic mają szansę sięgnąć po bonusy dla najaktywniejszych gmin na które WFOŚiGW przeznaczył 16 mln zł.

Aby zdobyć dodatkowe pieniądze dla mieszkańców trzeba się przestać obrażać na każde słowo krytyki, inicjatywę oraz merytoryczne wsparcie.

Trzeba od dzisiaj zacząć działać w tym obszarze, bo sukces jest w zasięgu ręki.

A Mysłowicki Alarm Smogowy w tym pomoże, bo zielona transformacja Mysłowic to nasz cel.

Jak już tego dokonamy i osiągniemy cel czystego powietrza w Mieście gwarantującego zdrowie jego mieszkańców planujemy rozwiązanie organizacji, dlatego im bardziej Pan, Panie Prezydencie się w to zaangażuje tym szybciej to nastąpi :).

Autor: admin

Mysłowicki Alarm Smogowy - Razem o czyste powietrze!

Dodaj komentarz