Wójtowicz czy Król – kto wygra ze smogiem?

Zaryzykowaliśmy porównanie i ocenę odpowiedzi jakie udzielili na 13 pytań związanych z działaniami na rzecz czystego powietrza Panowie Dariusz Wójtowicz (kliknij aby przeczytać odpowiedzi) i Wojciech Król. Po wnikliwej analizie stwierdzamy, że obaj kandydaci widzą problem smogu bardzo podobnie i w podobny sposób planują swoje działania na rzecz czystego powietrza. Ale czy jest się z czego cieszyć?

Obaj kandydaci w swoich programach wyborczych mają zapisany dokładnie 1 (słownie jeden) punkt dotyczący jakichkolwiek działań „antysmogowych”. W przypadku Wojciecha Króla jest to „uruchomienie EkoPatrolu w ramach straży miejskiej”, u Dariusza Wójtowicza jednym z priorytetów są „dopłaty do wymiany ogrzewania”.  Fakt, że smog zaistniał w programach wyborczych należy ocenić pozytywnie, jednak temat został potraktowany marginalnie. Więcej o opinii i planach danego kandydata możemy dowiedzieć się z odpowiedzi na zadane pytania. Lecz nawet po tej lekturze trudno wskazać faworyta, bo choć kandydaci chętnie odpowiedzieli na nasze pytania, obaj zrobili to równie ogólnikowo ( podobnie jak reszta kandydatów która odpadła w 1 turze).

Szkoda, bo temat jest ważny i wprost przekłada się nie tylko na zdrowie mieszkańców ale i jakość życia, a co za tym idzie wpływa na decyzję o tym czy ktoś wybierze Mysłowice jako miejsce do życia.

Wyobraźmy sobie Mysłowice bez dymiących kominów, gdzie 80% potrzeb transportowych ludzie zaspokajają na własnych nogach, rowerach lub transportem zbiorowym. Mysłowice gdzie wchodząc do lasu nie potykamy się o śmieci, gdzie w pobliżu są miejsca żeby bezpiecznie pojeździć na rowerze, rolkach, wyjść z dzieckiem na plac zabaw i nie wdepnąć w psią kupę. Czy gdyby tak było, to ktokolwiek chciałby powrotu do stanu obecnego? Nie sądzę. Dlatego jako Mysłowicki Alarm Smogowy życzymy nie tylko przyszłemu Prezydentowi ale również całej Radzie Miasta odwagi w myśleniu i działaniu. To o czym piszę ma wymiar wyłącznie społeczny i mam nadzieję, że będzie to cel ponad podziałami niezależnie od wyników wyborów.

Nic tak dobrze nie motywuje polityków jak chłodna kalkulacja….Policzyliśmy dość dokładnie: mamy w Mysłowicach ok. 5 tys. kopciuchów, to przekłada się na ok. 15 tys mieszkańców. Pozostałe 60 tys. jest regularnie trute przez tę mniejszość. Matematyka jest nieubłagana….choć oczywiście piece kopciuchy to nie jedyny problem, ale na ten moment największy.

PORÓWNANIE ODPOWIEDZI KANDYDATÓW NA PREZYDENTA

1. Jak ocenia Pan jakość powietrza w Mysłowicach?

Obaj kandydaci zgodne twierdzą, że jakość powietrza w Mysłowicach jest fatalna. Dariusz Wójtowicz przytacza konkretne liczby i źródła.

2. Czy będzie Pan wnioskował o zwiększenie środków z budżetu gminy na walkę ze smogiem, ile według Pana gmina powinna przeznaczyć na ten cel?

To pytanie okazało się trudne dla obu kandydatów. Dariusz Wójtowicz stawia na rządowy program Czyste powietrze – to bardzo dobra strategia, jednak istnieje obawa, że program Czyste powietrze może okazać się „kartonowy”. Poza tym walka ze smogiem to nie tylko działania objęte tym programem. W swoim programie wyborczym zapisał jednak jeden jedyny punkt dotyczący tematu smogu i są to właśnie dopłaty do wymiany ogrzewania. (źródło: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/landingi-editor-uploads/wak6PYd5/Program_2018.pdf)

Wojciech Król deklaruje, że przeznaczy część budżetu gminy na walkę ze smogiem i rozpocznie od wnikliwej analizy i potrzeb. To dobre podejście o ile analizy nie zajmą całej kadencji i nie będą jednym co da się robić.

3. O jakie środki zewnętrzne i z jakich źródeł będzie Pan zabiegał na wsparcie walki ze smogiem
i realizację uchwały antysmogowej?

Na to pytanie obaj kandydaci odpowiedzieli bardzo podobnie. Deklarują pozyskiwanie środków zewnętrznych ze wszystkich możliwych obecnie źródeł, jak również deklarują wsparcie dla mieszkańców w pozyskiwaniu środków z programu Czyste powietrze.

4. Czy według Pana w Mysłowicach powinna zostać przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ciepła, jeśli tak to kiedy i w jaki sposób zostanie zrealizowana?

Obaj kandydaci uważają inwentaryzację źródeł ciepła za kluczową do podjęcia racjonalnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

5. W jaki sposób chce Pan ograniczyć tzw. ubóstwo energetyczne i jak będzie realizowana pomoc socjalna dla najuboższych w kwestii wymiany kotłów zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Niestety żaden z kandydatów nie ma konkretnego pomysłu na pomoc najbiedniejszym.

Dariusz Wójtowicz stawia na szeroko zakrojoną edukację i rządowy program Czyste powietrze.

Wojciech Król na program łączący edukację i traktujący problem kompleksowo. Zauważa też, że już istnieją odpowiednie narzędzia i można z nich korzystać, ale w tak ważnym temacie nie podaje żadnych konkretnych pomysłów.

Naszym zdaniem edukacja jest ważna, ale dla osób ubogich niewiele wnosi, a program Czyste powietrze okazał się niestety mało korzystny dla biednych. Za 53 tys zł nie zrobimy pełnego remontu (inst. grzewcza, elewacja, okna, dach) a jeśli rodzina ma dochód poniżej 600 zł na osobę to nie będzie mieć środków żeby sfinansować pełny koszt remontu oraz czekać nie wiadomo ile na zwrot części kwoty. Poza tym doświadczenia krakowskie wskazują, że jest spora grupa mieszkańców (przeważnie właśnie tych najbiedniejszych) która nawet przy 100% dofinansowaniu nie jest nim zainteresowana. To poważny problem z którym władze samorządowe wcześniej czy później będą musiały się zmierzyć.

6. Czy wg Pana w Mysłowicach realne jest wprowadzenie zakazu montażu kotłów na paliwa stałe
w lokalizacjach, gdzie dostępna jest sieć gazowa lub ciepłownicza, oraz w nowych obiektach? Jeżeli tak to kiedy i w jaki sposób zostanie to zrealizowane?

Obaj kandydaci zgodnie twierdzą, że Mysłowice mogą pójść śladem Krakowa czy Wrocławia i wprowadzić całkowity zakaz używania paliw stałych, jeśli tylko będzie dostępna sensowna alternatywa. Pytanie zawierało tezę o alternatywie, jednak nie zdecydowali się na odważne deklaracje, że takie ograniczenia będą wprowadzone tam gdzie to jest dostępna sieć gazowa lub ciepłownicza i w nowych obiektach (które muszą spełniać obecne dość wyśrubowane normy zatem bez uszczerbku dla portfela mogą być ogrzewane np. pompą ciepła).

7. Czy Straż Miejska będzie przeprowadzała cykliczne kontrole na dużą skalę pod kątem spalania odpadów oraz zgodności z przepisami zamontowanych kotłów? (bez zgłoszenia podejrzenia spalania odpadów)

Wojciech Król deklaruje, że powstanie Eko-Patrol Straży Miejskiej który będzie się zajmował wyłącznie kontrolami. Jest to zapisane w jego programie wyborczym. Niestety to jedyny punkt o zabarwieniu antysmogowym. (Cały program znajdziecie tu: http://www.wojciech-krol.pl/projekt-myslowice/)

Dariusz Wójtowicz twierdzi że kontrole są potrzebne, ale ważniejsza jest edukacja i współpraca samorządu z mieszkańcami.

Doświadczenia miejscowości bez straży miejskich jasno pokazują, że sprawna straż miejska to skuteczny organ do wyegzekwowania przestrzegania przepisów antysmogowych. Mysłowicka Straż Miejska przez ostanie 2 lata udowodniła, że jej działania przynoszą szybką i realną zmianę na lepsze. Straż Miejska to nie tylko kary ale przede wszystkim edukacja mieszkańców i to w naszej ocenie najbardziej skuteczna. Strażnicy miejscy nikomu nie robią krzywdy, a przez swój autorytet władzy mają dużą moc sprawczą. Plus dla Króla.

8. W sąsiednich miastach np. Siemianowicach Śląskich funkcjonuje tzw. Eko-Alarm czyli specjalna strona internetowa przez którą w anonimowy sposób można zgłaszać przypadki spalania odpadów
i inne incydenty związane z przestrzenią publiczną i ochroną środowiska. Czy uważa Pan, że to dobre rozwiązanie? Jeśli tak to kiedy i w jaki sposób zostanie zrealizowane?

Obaj kandydaci postrzegają zgłaszanie wykroczeń jako donoszenie i nie zamierzają tego ułatwiać mieszkańcom. Dariusz Wójtowicz proponuje rozmowę z sąsiadem. Jest przekonany, że akcja edukacyjna załatwi sprawę i pozwoli zrezygnować z posługi straży miejskiej – jednym słowem wierzy w ludzi. Wojciech Król podszedł to tematu bardziej miękko: anonimowe zgłoszenie -tak , obywatelski donos – nie.

Z licznych sygnałów od mieszkańców wiemy, że zgłaszanie incydentów do straży miejskiej wiąże się ze stresem i koniecznością przełamania stereotypu donoszenia który jest mocno zakorzeniony w naszej kulturze. Ludzie są w stanie znieść naprawdę dużo byle nikt nie nazwał ich donosicielem. Panowie, przypominamy, że z powodu smogu umiera 15 razy więcej ludzi niż w wypadkach samochodowych – tak mówią liczne źródła których jeszcze nikt nie podważył. W naszej subiektywnej ocenie kontakt obywatela ze strażą miejską powinien być maksymalnie ułatwiony. Obecnie można napisać email albo zadzwonić. Chcemy aby można było dodatkowo wysłać email ze strony internetowej, wysłać SMS/MMS z telefonu komórkowego, wysłać zgłoszenie z komunikatorów Whatsapp i Messenger.

9. W Mysłowicach w zeszłym roku Miasto zainstalowano 2 pyłomierze Airy. Kolejne 2 pochodzą
z konkursy Avivy, oraz jeden jest prywatny. Odczyty pyłomierzy cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy pytają Alarm Smogowy czy będzie ich więcej, tak aby pokryć odczytami całe miasto. Czy uważa Pan, że warto zainstalować kolejne pyłomierze aby wszyscy mieszkańcy mieli dostęp do aktualnej informacji o jakości powietrza? Jeśli tak to kiedy zostanie to zrealizowane?

Obaj kandydaci widzą potrzebę zainstalowania pyłomierzy w każdej dzielnicy.

10. Czy zamierza Pan zainstalować w przedszkolach i żłobku oczyszczacze powietrza (lub inne systemy służące do tego celu) żeby chronić najmłodszych mieszkańców naszego miasta?

Obaj kandydaci deklarują zainstalowanie oczyszczaczy powietrza w placówkach oświatowych

11. Jakie działania informacyjno-edukacyjne będą realizowane w kolejnych latach?

Obaj kandydaci zgodnie podkreślają, że działania informacyjno-edukacyjne to priorytet.

Dariusz Wójtowicz deklaruje również współpracę z Mysłowickim Alarmem Smogowym za co serdecznie dziękujemy. Wiemy, że nie są to puste obietnice, ponieważ media Pana Wójtowicza nigdy nie odmawiały publikacji naszych artykułów, za co również dziękujemy i mamy nadzieję, że to się nie zmieni niezależnie od wyników wyborów.

12. Czy zostanie utworzone stanowisko Eko-doradcy, specjalisty odpowiedzialnego tylko za problem zanieczyszczeń powietrza oraz pomoc mieszkańcom w uzyskaniu informacji o przepisach i możliwych formach wsparcia finansowego do wymiany kotłów itp.?

Obaj kandydaci co prawda nie przewidują dodatkowych stanowisk, ale deklarują, że wszyscy zainteresowani otrzymają w urzędzie pomoc – w ramach istniejących struktur.

13. Jakie inne działania podejmie Pan w najbliższych latach żeby polepszyć jakość powietrza
i ograniczyć tzw. niską emisję?

Edukacja, informowanie, inwentaryzacja źródeł ciepła, wymiana starych pieców, termomodernizacja, rozbudowa sieci CO… tak w skrócie można streścić pomysł obu kandydatów.

Zachęcamy do lektury pełnej treści odpowiedzi dostępnej na naszej stronie:
https://www.facebook.com/myslowicki.alarm.smogowy

Jerzy Bryk

Autor: admin

Mysłowicki Alarm Smogowy - Razem o czyste powietrze!

Dodaj komentarz